Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Ταχ. Διεύθυνση: Ταχ.Θυρ. 22016, 1516 Λευκωσία

Τηλ.: ++357 22 403100

Φαξ: ++357 22 316770

Ηλ. Ταχ.: info@ari.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.ari.gov.cy

 

Γιώργος Αδαμίδης

Ηλ. Ταχ.: gadamides@ari.gov.cy

Τηλ.: ++357 22 403133

Follow me on ResearchGate

 

Γιώργος Παπαδαυίδ

Ηλ. Ταχ.: g.papadavid@ari.gov.cy

Τηλ.: ++357 26 306510

 

Ανδρέας Στυλιανού

Ηλ. Ταχ.: a.stylianou@ari.gov.cy

Τηλ.: ++357 22 403116

Που θα μας βρείτε

ARI Map