Τα νέα μας..


Ερευνητικό Πρόγραμμα

Το ερευνητικό πρόγραμμα του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών αποσκοπεί στη βελτίωση του αγροτικού τομέα και της αγροτικής οικονομίας στην Κύπρο. Η ερευνητική δραστηριότητα του Κλάδου επικεντρώνεται σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη γεωργία και στην οικονομικότητα της παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Επί του παρόντος διεξάγεται έρευνα που αφορά την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής για ενημέρωση των αγροτών. Στο άμεσο μέλλον προγραμματίζεται η διεξαγωγή έρευνας σε σημαντικούς τομείς της αγροτικής ανάπτυξης όπως, η διοίκηση των αγροτικών επιχειρήσεων, τη βιωσιμότητα των αγροτικών παραγωγικών συστημάτων, τον γεωργικό προγραμματισμό, τον ρόλο των οργανώσεων παραγωγών, το αγροτικό μάρκετινγκ και μάνατζμεντ, τη συμβολαιακή γεωργία και την αξιοποίηση της τεχνολογίας δορυφορικής τηλεπισκόπησης.


Χρήσιμες Συνδέσεις